មានការបញ្ចុះតំលៃ
នៅពេលអ្នកចំនេញ
ច្រើនជាង ៤០​ដុល្លា
About of
GREEN O FRAM

The Organic Products From
Khmer Famers Support GOF,
Support Khmer Farmers
GREEN O FARM បានរៀបចំផលិតផលពីកសិករខ្មែរ ថ្មី
ទំនាក់ទំនង
(855)
023 6522 999/ 089 222 868

info@gofcam.com
SUBSCRIBE EMAIL
/>
ផលិតផលថ្មីៗ


ក្រុមហ៊ុន ​យើងខ្ញុំ​សូមថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់លោកអ្នក​ដែលបាន​ចូលមក​កាន់វិបសាយ​របស់យើង​ នាពេលនេះ នេះជាការ​ប្រើប្រាស់​នូវបច្ចេកទេស​ថ្មីចុងក្រោយ​របស់​ក្រុមការងារ នៅ​ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំ​ សំរាប់បង្ហាញ​ជូនសាធារណជន​នូវវិបសាយ​ថ្មីរបស់​យើងជាភាសារ​ខ្មែរនិងអងគ្លេស​ ផងដែរ។ យើងខិតខំជំរុញ​និងបន្តផ្តល់​ជូននូវវិបសាយ​ដែលប្រកប​ដោយ គុណភាព សុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលគ្រប់គ្រង​បានដោយពេញ​លេញដល់ម្ចាស់​គំរោងនីមួយៗ​ដែលជាអតិថិជន​ របស់ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំ។
សូម​រីករាយ​និងអាន​ ទទួល​យកព័ត៌មាន​​ថ្មីៗ​អំពីសេវាកម្ម​យើងខ្ញុំ អតិថិជន​ដែលទទួល​បានសេវាកម្ម​ពីយើង ក៏ដូចជា​ព័ត៌មាន​នានា​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ប្រវត្តិរូប​ក្រុមហ៊ុន និង​ការកកើត នៃ​ក្រុមហ៊ុន​តូចមួយ​នេះផងដែរ។ យើងមាន​ព័ត៌មាន​​ សំខាន់ៗ​ជាច្រើន​សំរាប់លោក​អ្នកអាច​ស្វែងយល់​អោយបាន​ច្រើនពីក្រុមហ៊ុន​ យើងខ្ញុំ និង​ដើម្បីផ្តល់​ភាពកក់ក្តៅ​និងទំនុក​ចិត្តខ្ពស់ ដល់យើង​ខ្ញុំទាំងអស់​គ្នាជាសមាជិក សមាជិការនៃ​សើវីងវិប និងរង់ចាំ​ស្វាគមន៍នូវ​មតិយោបល់​ស្ថាបនារបស់​លោក​អ្នកជានិច្ច។ សូមអរគុណ។
ផលិតផលឈានមុខ